Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0003285
Predmet:Inertizacija plinovoda transportnog sustava Plinacro-a PN-T-116-17-LR
 
17.2.2017Odluka o početku postupka nabave
23.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.3.2017Odluka o odabiru / poništenju
15.3.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja