Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-143638-151111
Predmet:PRILAGODBA SKLADIŠNOG I RADIONIČKOG PROSTORA U POSLOVNOJ ZGRADI IVANIĆ GRAD PN-T-832/11-MM
 
9.11.2011Odluka o početku postupka nabave
16.11.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
1.2.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja