Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S F15-0037821
Predmet:Studija za provjeru i povećanje ukupnog kapaciteta kompresorskih jedinica PN-T-430/23-LR
 
31.7.2023Odluka o početku postupka nabave
8.9.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.8.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.9.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.9.2023Odluka o odabiru / poništenju
18.10.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja