Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S OF5-0005436
Predmet:STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA REKONSTRUKCIJE - UGRADNJE KONTEJNERSKIH mjerno redukcijskih stanica PN-I-206/17-MB
 
21.3.2017Odluka o početku postupka nabave
27.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
2.6.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA DO 25.04.2017. DO 12H
Evidencijski broj u EOJN: 2017/S F14-0006583


Aktualna javna nadmetanja