Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-139676-271010
Predmet:DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA "DIP" FILTARA PN-T-480/10-LR
 
24.9.2010Odluka o početku postupka nabave
28.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.11.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.12.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.12.2010Odluka o odabiru / poništenju
15.3.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja