Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0022263
Predmet:SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA REGULACIJSKIH VENTILA PN-O-362-22-LR
 
25.5.2022Odluka o početku postupka nabave
3.6.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.6.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.7.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.7.2022Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja