Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0019067
Predmet:INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-498/17-DT
 
6.9.2017Odluka o početku postupka nabave
15.9.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.10.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.11.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.11.2017Odluka o odabiru / poništenju
8.12.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja