Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-112040-240311
Predmet:PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA EL-ENERG. POSTROJENJA PN-T-146/11-MM
 
24.3.2011Odluka o početku postupka nabave
25.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.3.2011Odluka o odabiru / poništenju
29.3.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja