Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0027979
Predmet:PN-STU-701/16-MV PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE PASIVNE OPREME OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA
 
7.12.2016Odluka o početku postupka nabave
15.12.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.1.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
28.6.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja