Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0015748
Predmet:Izgradnja pogonskog objekta Ogulin PN-I-242/14-GB
 
12.3.2014Odluka o početku postupka nabave
27.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.4.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.5.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.5.2014Odluka o odabiru / poništenju
7.7.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja