Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S F15-0045496
Predmet:PROJEKTANTSKI NADZOR GRADNJE MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800-100 PN-I-579-19-LR
 
4.10.2019Odluka o početku postupka nabave
19.11.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.11.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.11.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.11.2019Odluka o odabiru / poništenju
12.12.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja