Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0008954
Predmet:POPRAVAK IZOLACIJE U ZAŠTITNOJ KOLONI PLINOVODA POLIMERNOM ISPUNOM PN-T-138/22-LR
 
2.3.2022Odluka o početku postupka nabave
8.3.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.3.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.4.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.4.2022Odluka o odabiru / poništenju
16.5.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja