Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0014629
Predmet:PN-STU-321/18/TP, ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-321/18/TP
 
Odluka o početku postupka nabave
6.6.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.6.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.7.2018Odluka o odabiru / poništenju
9.7.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja