Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0025766
Predmet:NADZOR STROJARSKO - MONTAŽNIH RADOVA I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-373/19-DT
 
10.6.2019Odluka o početku postupka nabave
2.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.7.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.7.2019Odluka o odabiru / poništenju
27.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja