Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0014511
Predmet:Revizija temeljnih financijskih izvještaja Plinacro-a i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017. godinu PN-PF-437-17-LR
 
10.7.2017Odluka o početku postupka nabave
12.7.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.7.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.9.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.9.2017Odluka o odabiru / poništenju
19.10.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja