Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0039919
Predmet:ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU BIS STARI JANKOVCI PN-I-539/21-DT
 
21.10.2021Odluka o početku postupka nabave
22.10.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
5.11.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.12.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.12.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.12.2021Odluka o odabiru / poništenju
24.1.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja