Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0039919
Predmet:ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU BIS STARI JANKOVCI PN-I-539/21-DT
 
21.10.2021Odluka o početku postupka nabave
22.10.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
5.11.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.12.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja