Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 015-0090372
Predmet:Projektantski nadzor kod izgradnje magistralnog plinovoda Kutina-Dobrovac PN-I-657/12-GB
 
22.10.2012Odluka o početku postupka nabave
12.12.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.11.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.12.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.12.2012Odluka o odabiru / poništenju
5.2.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja