Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0040183
Predmet:USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA PN-T-330/12-ŽF
 
18.6.2012Odluka o početku postupka nabave
12.7.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.8.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.8.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.8.2012Odluka o odabiru / poništenju
28.9.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja