Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0006231
Predmet:GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-014/19-AS
 
5.2.2019Odluka o početku postupka nabave
11.2.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
11.2.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
19.2.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
25.2.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.4.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.4.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
23.5.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja