Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0018628
Predmet:DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG; KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-284/21-AS
 
5.5.2021Odluka o početku postupka nabave
12.5.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.6.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.6.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.6.2021Odluka o odabiru / poništenju
10.8.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja