Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-112911-300311
Predmet:GODINŠNJI SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA REGIJE TRANSPORTA PLINA: GRUPA A) SREDIŠNJA HRVATSKA;GRUPA B) ISTOČNA HRVATSKA;GRUPA C) SJEVERNA HRVATSKA;GRUPA D) ZAPADNA HRVATSKA PN-T-169,162,159,147/11-MB
 
30.3.2011Odluka o početku postupka nabave
1.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.5.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
11.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja