Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0003344
Predmet:POPRAVAK, SERVIS, ISPITIVANJE I UGRADNJA PODZEMNE UVARNE KUGLASTE SLAVINE 18 PN-T-080/17-MV
 
16.2.2017Odluka o početku postupka nabave
24.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
17.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja