Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0019572
Predmet:KOMPOZITNE OBUJMICE PN-T-521/16-MB
 
31.8.2016Odluka o početku postupka nabave
6.9.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.9.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.10.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.10.2016Odluka o odabiru / poništenju
28.10.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja