Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0011862
Predmet:PN-SKU-203/14/TP, USLUGE DOBROVOLJNOG (DODATNOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PN-SKU-203/14/TP
 
4.3.2014Odluka o početku postupka nabave
10.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.4.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.4.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.4.2014Odluka o odabiru / poništenju
7.8.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja