Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0012859
Predmet:NOVE ORACLE TEHNOLOŠKE LICENCE PN-UP-241/16-VLB
 
8.6.2016Odluka o početku postupka nabave
10.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.6.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.7.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.7.2016Odluka o odabiru / poništenju
9.9.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja