Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-128719-140711
Predmet:RADOVI GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA PN-T-559/11-DT
 
12.7.2011Odluka o početku postupka nabave
25.7.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.8.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.8.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.9.2011Odluka o odabiru / poništenju
6.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja