Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0020264
Predmet:PN-T-142/13/TP, DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA, PN-T-142/13/TP PN-T-142/13/TP
 
19.2.2013Odluka o početku postupka nabave
6.3.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.4.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.4.2013Odluka o odabiru / poništenju
7.5.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja