Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0030098
Predmet:ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA USLUGA U POKRETNOJ TELEFONSKOJ MREŽI PN-Z-455/23-AB
 
7.7.2023Odluka o početku postupka nabave
17.7.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.8.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.9.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.9.2023Odluka o odabiru / poništenju
5.10.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja