Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0007856
Predmet:STROJARSKO ODRŽAVANJE NA PLINOVODU DN 450 BUDROVAC - DONJI MIHOLJAC PN-T-238/17-ŽF
 
5.4.2017Odluka o početku postupka nabave
12.4.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
12.4.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
25.4.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
26.4.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.5.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.6.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.6.2017Odluka o odabiru / poništenju
31.7.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja