Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0040917
Predmet:PN-Z-602/21/TP, SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA U POSLOVNIM PROSTORIMA I OBJEKTIMA PLINACRO-a PN-Z-602/21/TP
 
3.11.2021Odluka o početku postupka nabave
10.11.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.11.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.12.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.12.2021Odluka o odabiru / poništenju
28.1.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja