Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0020872
Predmet:DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG; KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-O-325/22-AS
 
11.5.2022Odluka o početku postupka nabave
24.5.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.6.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.7.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.7.2022Odluka o odabiru / poništenju
18.8.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja