Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S F15-0017978
Predmet:USLUGA SISTEMSKE I KORISNIČKE PODRŠKE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA "PRIMAVERA" PN-Z-259/20-AS
 
17.4.2020Odluka o početku postupka nabave
22.4.2020Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
4.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.5.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.5.2020Odluka o odabiru / poništenju
24.6.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja