Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0003137
Predmet:PN-STU-07/13-VLB; KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-07/13-VLB
 
3.1.2013Odluka o početku postupka nabave
15.1.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.2.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.2.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.2.2013Odluka o odabiru / poništenju
14.2.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja