Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0035459
Predmet:NABAVA, UGRADNJA I PODEŠAVANJE ELEKTRO-GRIJAČA PILOTA NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA PN-T-434/14-VLB
 
4.7.2014Odluka o početku postupka nabave
21.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.8.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.8.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.8.2014Odluka o odabiru / poništenju
29.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja