Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0030606
Predmet:IZRADA IDEJNIH PROJEKATA ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE: MRS BANOVA JARUGA, MRS KUKUNJEVAC, MRS BREZINE I MRS POLJANA PN-I-387/14-MM
 
9.6.2014Odluka o početku postupka nabave
23.6.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.7.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.7.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.7.2014Odluka o odabiru / poništenju
20.8.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja