Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-UP-664/13-MM
Predmet:PN-UP-664/13-MM AUTODESK IDS LICENČNA PODRŠKA I ODRŽAVANJE
 
29.10.2013Odluka o početku postupka nabave
5.11.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.11.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.12.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.1.2014Odluka o odabiru / poništenju
24.1.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja