Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0070396
Predmet:ODRŽAVANJE STROJARSKIH INSTALACIJA U POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO, IVANIĆ GRAD PN-T-715/12-ŽF
 
28.9.2012Odluka o početku postupka nabave
16.10.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.11.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.11.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.11.2012Odluka o odabiru / poništenju
21.2.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja