Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0019922
Predmet:PRIJENOSNI DETEKTOR PROPUŠTANJA METANA PN-T-291/15-ŽF
 
27.4.2015Odluka o početku postupka nabave
14.5.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.6.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.7.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.7.2015Odluka o odabiru / poništenju
27.8.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja