Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0004283
Predmet:N-T-131/16/TP, DOBAVA I ZAMJENA AKUMULATORSKIH BATERIJA N-T-131/16/TP
 
24.2.2016Odluka o početku postupka nabave
29.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.4.2016Odluka o odabiru / poništenju
1.6.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja