Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0040826
Predmet:ELEKTROMATERIJAL PN-T-437/12-MM
 
2.7.2012Odluka o početku postupka nabave
16.7.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.8.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.9.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.9.2012Odluka o odabiru / poništenju
27.11.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja