Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0006425
Predmet:POVEĆANJE KIBERNETIČKE SUGURNOSTI PROCESNE MREŽE PN-I-058/23-AB
 
30.1.2023Odluka o početku postupka nabave
14.2.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.3.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.3.2023Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja