Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-140036-181011
Predmet:ODRŽAVANJE I PODRŠKA IT OBJEKTIMA KOJI PODRŽAVAJU POSLOVNE PROCESE, INTEGRACIJU I KOLABORACIJU PN-R-359/11-MB
 
3.10.2011Odluka o početku postupka nabave
19.10.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.11.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.12.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.12.2011Odluka o odabiru / poništenju
4.1.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja