Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 006-0034106
Predmet:USLUGE GRAĐEVINSKE I STROJARSKO-MONTAŽNE PRIPREME PRILIKOM REIZOLACIJE I POPRAVAKA PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-246/14-MM
 
25.3.2014Odluka o početku postupka nabave
4.4.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.4.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.6.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.6.2014Odluka o odabiru / poništenju
14.7.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja