Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0075785
Predmet:PN-UP-550/13/TP, PISAĆI, MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJI I TONERI PN-UP-550/13/TP
 
2.9.2013Odluka o početku postupka nabave
6.9.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.10.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.11.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.11.2013Odluka o odabiru / poništenju
25.11.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Izmjena roka za dostavu ponuda i datuma otvaranja ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2013/s 014-0079824


Aktualna javna nadmetanja