Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0010998
Predmet:USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A) 254 - OPEL VOZILA, GRUPA B) 255 - FIAT VOZILA, GRUPA C) 256 – VW I ŠKODA VOZILA, GRUPA D) 257- CITROEN VOZILA, GRUPA E) 258 - MAZDA VOZILA, GRUPA F) 259 - NISSAN VOZILA, GRUPA G) 260 - IVECO VOZILA PN-Z-254-255-256-257-258-259-260/18-AS
 
19.4.2018Odluka o početku postupka nabave
27.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.6.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.6.2018Odluka o odabiru / poništenju
16.8.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja