Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0006363
Predmet:KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-SKU-052/19-DT
 
11.2.2019Odluka o početku postupka nabave
22.2.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.3.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.4.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
6.5.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja