Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0036249
Predmet:PN-UP-464/14-MM, USLUGE OPERATIVNE PODRŠKE SISTEMSKOM ODRŽAVANJU POSLUŽITELJSKOG SUSTAVA I PRIMJENE DOMENSKIH POLITIKA PN-UP-464/14-MM
 
21.7.2014Odluka o početku postupka nabave
25.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.8.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.8.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.8.2014Odluka o odabiru / poništenju
15.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja