Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0012428
Predmet:GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-206/16-MV
 
24.5.2016Odluka o početku postupka nabave
8.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.8.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.8.2016Odluka o odabiru / poništenju
19.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja