Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2022/S 0F5-0040331
Predmet:NABAVA ČELIČNIH PLINOVODNIH CIJEVI ZA MP ZLOBIN-BOSILJEVO DN 800/100 PN-I-581/22-DT
 
19.9.2022Odluka o početku postupka nabave
29.9.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
17.10.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.11.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.1.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.1.2023Odluka o odabiru / poništenju
27.3.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja