Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0008803
Predmet:PN-T-112/21/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-112/21/TP
 
24.2.2021Odluka o početku postupka nabave
3.3.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.3.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.4.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.4.2021Odluka o odabiru / poništenju
12.5.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja